Home

Cortus Energy
Skalholtsgatan 2
164 40 Kista, Stockholm
Sweden
Office: +46 (0)8 588 866 30
Fax : +46 (0)8 752 8105

 
 
 
 


 
 

Välkommen till Cortus Energy

Cortus Energy handlas sedan 2013 på Nasdaq First North (symbol CE).

Since 2013, Cortus Energy is traded on Nasdaq First North (ticker CE).

 

Cortus Energy
Green Power for Process & Power Industries

Provide cost effective renewable energy gas for power, industrial and transport applications based upon the patented WoodRoll® technology.

If you are interested, do contact us to find out more.

 

 

Presentationer

WoodRoll 500 kW demo site Nov 2015
   
VD:s anförande vid Cortus Energys extra bolagsstämma 28 maj 2015
   
Intervju med VD Rolf Ljunggren, april 2015
   
Tidigare presentationer

 

 

 

Finansiella rapporter

Bokslutskommuniké januari—december 2015 (PDF)

Delårsrapport januari—september 2015 (PDF)

Delårsrapport januari—juni 2015 (PDF)

Delårsrapport januari—mars 2015 (PDF)

Årsredovisning 2014 (PDF)

 

 

 

 

Senaste pressreleaser

2016-02-04
Bokslutskommuniké för Cortus Energy AB (publ) januari — december 2015

2015-12-17
Energimyndigheten beviljar Cortus Energy stöd med 4,6 MSEK

2015-11-16
Fullt integrerad WoodRoll® i Köping

 

 

 

Analyser av Cortus Energy

Redeye 2015-03-17 (PDF)